Dua Saintis Muslim Terbesar dari Persia


"Dalam sejarah Iran-Islam, bangsa yang menganut Syi'ah Islam tersebut telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan peradaban yang berakar dari Islam" 

Sharaf al-Dīn al-Muaffar ibn Muammad ibn al-Muaffar al-Ṭhūsī (1135-1213) adalah matematikawan dan astronom Islam dari Persia. Sharif al-Din mengajar berbagai topik matematika, astronomi dan yang terkait, seperti bilangan, tabel astronomi, dan astrologi. Al-Thusi menulis beberapa makalah tentang aljabar. Dia memberikan metode yang kemudian dinamakan sebagai metode Ruffini-Horner untuk menghampiri akar persamaan kubik. Meskipun sebelumnya metode ini telah digunakan oleh para matematikawan Arab-Persia lainnya untuk menemukan hampiran akar dari sebuah bilangan bulat, al-Thusi adalah yang pertama kali yang menerapkan metode ini untuk memecahkan persamaan umum jenis ini.

Dalam Al-Mu'adalat (Tentang Persamaan), al-Thusi menemukan solusi aljabar dan numerik dari persamaan kubik dan yang pertama kali menemukan turunan polinomial kubik, hasil yang penting dalam kalkulus diferensial NASIRUDDIN AL-THUSI. Perubahan politik dalam dunia Islam tidak menyekat perkembangan ilmu. Meskipun penulisan kreatif banyak terhambat karena kekacauan politik, penyelidikan dan penulisan ilmiah masih berjalan baik. Nasiruddin al-Thusi, keturunan Parsi mencapai kecemerlangan pada waktu itu. Abu Ja'far Muhammad Ibn Muhammad al-Hassan. Lahir di Thus, Iran pada 1201 M. Beliau turut serta dalam gerakan memeperluaskan jajahan takluk oleh Hulagu. Menetap di Baghdad sehingga meninggal dunia pada 1274M, dikebumikan di Masyhad al-Kazimiyah.

Mewariskan kitab hasil penulisan dalam bidang geometri, fisika. Algebra dan falak. Juga karya keagamaan berkaitan akidah dan hukum. Kepakaran utama adalah bidang astronomi, menghasilkan banyak teori. Hulagu membina pusat kajian bintang yang besar demi mengiktiraf kemahiran beliau. Beliau dapat memperoleh kejayaan walaupun lahir ketika politik mengalami pergolakan. Melakukan penelitian tentang gerakan planet-planet, membuat model planet (planetarium) jauh sebelum Copernicus. Dalam satu cabang matematika tentang fungsi rajah segi tiga, nisbah antara garis dan sudut-sudut yang terbentuk. Masyarakat di masa silam menggunakan ilmu ini untuk tujuan pelayaran. Orang-oeang Mesir dan Babylon tahu banyak tentang kaidah trigo ini, namun teorinya telah lahir di Yunani bahkan orang India juga banyak tahu tentang ilmu ini.

Orang-orang Islam beljar ilmu ini dari kedua-kedua sumber Yunani dan India menjadikan ilmu tersebut ilmu khusus dan digelar ciptaan Islam. Orang Yunani pula hanya menggunakan ilmu ini sebagai sampingan saja. Antara tokoh yang mahir dalam ilmu trigoini ialah Nasirudin al-Thusi. 


Al-Biruni (973-1048M) seorang pengkritik yang kuat menentang fisika Aristoteles. Beliau banyak mengkritik tentang landasan asas fisika Aristotelea seperti hipomorfisma, tempat tabel bagi objek di bumi.

Beliau menyangkal kewujudan vakum berdasarkan pema'akulan, cerapan femonmenon tabei dan juga eksperimen. Ketika hidupnya beliau banyak membincangkan dan menganalisis dengan dalamnya akan konsep asas fisika seperti gravitasi, jirim dan ruang serta gerakan bumi. Al-Biruni yang berbangsa Parsi ini melakukan sesuatu yang sangat jarang dilakukan orang lain iaitu menguasai bahasa Sanskrit yang asing bagi orang Timur Tengah ketika berada di India sewaktu pemerintahan Sultan Mahmood Ghaznawi.

Nama penuh al-Biruni ialah Abu al-Raihan Muhammad Ibn Ahmad al-Biruni. Dilahirkan di Birun, Turkistan pada tahun 973M, meninggal pada tahun 1050M di India. Dengan ilmu yang diperolehi daripada Abu Nasr Mansur Ibn Ali Ibn Iraqi beliau berkirim surat alias berkorespondensi dengan Ibn Sina. Gemar merantau dan bertualang yang menambah pengalamannya. Ditawan oleh Sultan Mahmood dan sentiasa mengiringi baginda dalam peperangan.

Pengetahuan yang dalam mengenai falsafah Yunani dan juga penguasaan yang cukup bagus dalam bahasa Hebrew dan Syria. Sumbangannya yang utama ialah mencipta penggunaan angka-angka India dengan menggunakan angka kosong.

Menyelesaikan berbagai persoalan matematika dan geometri. Berjaya menentukan garis bujur dan lintang bumi serta pergerakan cahaya jauh lebih laju daripada pergerakan bumi. Tak disangsikan lagi, dalam hal ini Al-Biruni adalah seorang yang menguasai ilmu Timur dan Eropa. Al Biruni merupakan nama besar dalam bidang kajian geografi Islam.

Tidak ada komentar: