Maulana Hasanuddin Banten, Pewaris Terkuat Pajajaran


Prabu Siliwangi yang merupakan maharaja Tatar Sunda mempunyai beberapa anak  dari  Kentring Manik Mayang Sunda yang merupakan anak dari Prabu Susuk Tunggal, yaitu Prabu Sanghyang Surawisesa yang merupakan raja di Pakuan dan Sang Surosowan yang dijadikan adipati di pesisir Banten. Dari Sang Surosowan mempunyai dua orang anak yaitu: Sang Arya Surajaya dan Nhai Kawung Anten.

Dalam Babad Cirebon disebutkan ketika Syarif Hidayattulah baru datang dari Mesir dan singgah di Cirebon menemui Uwa-nya bernama Pangeran Cakrabuana alias Raden Walang Sungsang yang juga putra Prabu Siliwangi yang mendirikan kadipaten Pakungwati, lalu mereka pergi ke Banten untuk menyebarkan agama Islam. Di Banten Syarif Hidayattulah kemudian menikah dengan Nyai Kawung Anten yang merupakan anak dari Sang Surosowan,  dengan demikian mereka itu adalah sama-sama cucu dari Prabu Siliwangi, meski dari ibu yang berbeda. Dari hasil perkawinan mereka mempunyai anak yang bernama Maulana Hasanudin, yang lahir di tahun 1478 Masehi, yang merupakan penyebar agama Islam di Banten dan pendiri Kesultanan Banten.

Teks: Yoseph Iskandar

Sementara itu, tentang Pucuk Umun, ada dua Pucuk Umun. Pucuk Umun Kerajaan Wahanten Girang adalah Sang Adipati Suranggana. Sedangkan Pucuk Umun Kerajaan Wahanten Pasisir adalah Sang Adipati Surasowan. Kedua Pucuk Umun tersebut adalah putera Sri Baduga Maharaja Pajajaran (1482-1521 Masehi), dari permaisuri Kentring Manik Mayang Sunda. Sang Adipati Surasowan, mempunyai seorang puteri bernama Kawung Anten, berjodoh dengan Syarif Hidayatullah, kemudian mempunyai anak laki-laki. Oleh kakeknya diberi nama Pangeran Sebakingkin, oleh ayahnya diberi nama Hasanuddin. Dari peristiwa ini, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Sang Adipati Surasowan, sebagaimana ayahnya, sangat toleran terhadap pemeluk agama Islam.

Dari alur darah ibunda Kawung Anten, Hasanuddin adalah cicitnya Sri Baduga Maharaja Pajajaran (Prabu Siliwangi). Dari alur darah ayahanda Syarif Hidayatullah, Hasanuddin pun sama, sebagai cicit Sri Baduga Maharaja. Sebab, Syarif Hidayatullah, adalah putera Larasantang (Hajjah Syarifah Muda’im) yang berjodoh dengan Walikota Mesir Syarif Abdullah. Larasantang alias Hajjah Syarifah Muda’im, adalah puterinya Sri Baduga Maharaja Pajajaran (Prabu Siliwangi) dari permaisuri Subanglarang (alumni Pondok Quro, Pura Dalem Karawang, pemeluk Islam mazhab Hanafi).

Larasantang alias Hajjah Syarifah Muda’im adalah neneknya Hasanuddin. Sedangkan Larasantang adalah adik kandung Pangeran Cakrabuana alias Haji Abdullah Iman. Pangeran Cakrabuana adalah putera sulung Sri Baduga Maharaja Pajajaran (Prabu Siliwangi) dari permaisuri Subanglarang, pendiri Kerajaan Islam Pakungwati Cirebon. Berdasarkan silsilah keturunan, dari pihak ibu maupun dari pihak ayah, Hasanuddin memiliki alur darah yang kuat, sebagai salah seorang Pangeran calon pewaris tahta Kerajaan (Sunda) Pajajaran.

Ketika Pucuk Umun Wahanten Pasisir, Sang Adipati Surasowan wafat, digantikan oleh puteranya, Sang Arya Surajaya (kakaknya Kawung Anten, uwanya Hasanuddin). Pada masa ini, posisi Syarif Hidayatullah sudah menjadi penguasa kedua Kerajaan Islam Pakungwati Cirebon, menggantikan Pangeran Cakrabuana, dengan gelar Susuhunan Jati Cirebon (Sunan Gunung Jati).

Kemudian Hasanuddin, meneruskan posisi ayahnya, sebagai Ulama Besar penyiar Agama Islam di Wahanten Pasisir, bergelar Syeh Maolana Hasanuddin.

Pucuk Umun Wahanten Girang, Sang Adipati Arya Suranggana, secara kekerabatan, masih “terhitung kakeknya” Syeh Maolana Hasanuddin. Sang Adipati Arya Suranggana, adalah Pucuk Umun pertama di Wahanten yang memeluk agama Islam. Sang Pucuk Umun Wahanten Girang ini, muridnya Syeh Ali Rakhmatullah, Ulama Islam dari Campa, yang pernah bermukim di Wahanten, sebelum kedatangan Syeh Syarif Hidayatullah. Oleh Ali Rakhmatullah, Sang Adipati Arya Suranggana diberi nama gelar Ki Bagus Maolana. Sesungguhnya, berdasarkan fakta sejarah, dialah tokoh pertama pemeluk agama Islam di bumi Wahanten (Banten).

Pada tahun 1521 Masehi, Sri Baduga Maharaja Pajajaran (Prabu Siliwangi) wafat, digantikan oleh puteranya, Prabu Sanghiyang Surawisesa. Ia kakak kandung Pucuk Umun Wahanten Pasisir, Sang Adipati Surasowan. Sepeninggal tokoh besar Sri Baduga Maharaja, di seluruh wilayah Kerajaan (Sunda) Pajajaran, terjadi gejolak politik pemerintahan. Sultan Demak (yang berbesan dengan Susuhunan Pakungwati Cirebon), merasa khawatir oleh kemajuan Kerajaan Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir yang menguasai perairan wilayah barat Laut Jawa, Selat Sunda dan Selat Malaka. Ditambah pula adanya hubungan bilateral perjanjian dagang antara Pajajaran-Portugis 21 Agustus 1552.

Untuk melumpuhkan niaga laut Wahanten Pasisir, Sultan Demak memerintahkan Senopati Fadillah Khan (Falatehan alias Fatahillah alias Ki Fadil alias Tagaril), untuk memimpin pasukan aliansi Demak-Pakungwati, untuk menyerang Kerajaan Wahanten Pasisir. Serangan tersebut, didahului oleh Syeh Maolana Hasanuddin, yang mendapat bantuan dari pasukan Wahanten Girang, atas perintah Sang Adipati Suranggana alias Ki Bagus Maolana.

Digempur dari sejala arah, akhirnya Keraton Wahanten Pasisir dapat dikuasai sepenuhnya, dan Sang Adipati Arya Surajaya bersama kerabat keraton tewas binasa. Kemudian, atas nama Susuhunan Jati Cirebon (Syarif Hidayatullah), Syeh Maolana Hasanuddin, oleh Panglima Fadillah Khan diwisuda menjadi Adipati (Bupati) Wahanten Pasisir. Kemudian, atas inisiatif Ki Bagus Maolana, Kerajaan Wahanten Girang dan Wahanten Pasisir digabung menjadi satu, dengan mewisuda Adipati Maolana Hasanuddin sebagai penguasa tunggal Kerajaan Wahanten (Girang-Pasisir), dengan gelar Panembahan (Ulama merangkap Umaro). Status Panembahan Maolana Hasanuddin, adalah sebagai raja daerah di bawah kekuasaan ayahanda Syarif Hidayatullah (Susuhunan Jati Cirebon). Peristiwa tersebut, berlangsung pada tahun 1526 Masehi.

Untuk memperkuat posisi pemerintahannya, Panembahan Maolana Hasanuddin mendirikan keraton yang indah dan megah, terletak di jantung kota di wilayah Wahanten Pasisir (yang sekarang disebut “Banten Lama”). Untuk mengenang jasa kakeknya, keraton tersebut diberi nama Surasowan. Sebutan untuk keraton, di kemudian hari, berkembang menjadi sebutan wilayah kerajaan. Hal ini sejalan dengan kajian epigraphy prasasti tembaga yang berhuruf Arab, yang dibuat oleh Sultan Haji alias Sultan Abdul Nasr (1683-1687 Masehi), bahwa nama resmi kerajaan Islam di Banten adalah Negeri Surasowan.

Pada masa pemerintahan Panembahan Maolana Hasanuddin di Wahanten (Banten), para kongsi dagang Portugis sudah jadi mitra niaga. Menurut catatan Fernao Mendes Pinto (Jurnalis Portugis), pada masa pemerintahan Panembahan Maolana Hasanuddin, Sultan Demak pernah meminta bantuan Wahanten untuk menyerbu Pasuruan. Maka pada tanggal 5 Januari 1546, pasukan Wahanten beserta 46 orang tentara Portugis, berangkat dari perairan Banten menuju wilayah timur, bergabung dengan pasukan Sunda Kalapa (Jakarta), Pakuwati Cirebon dan Demak.

Perlu dicermati, berdasarkan catatan Tome Pires dan Fernao Mendes Pinto, para niagawan laut Portugis, dalam pelayarannya tidak menyertakan Missionaris (Pendeta) penyebar agama Kristen. Mereka pedagang murni, tanpa bekal kemahiran untuk berperan sebagai penyebar agama Kristen.

Pada saat itu, penguasa Kerajaan (Sunda) Pajajaran sudah beralih ke tangan Prabu Nilakendra (1551-1567 Masehi). Ia penguasa ke-5 di Kerajaan Pajajaran. Menurut naskah kuno Carita Parahiyangan, Prabu Nilakendra sudah mencampakkan religi Sunda Pajajaran yang diwariskan oleh leluhurnya. Ia menganut kepercayaan Tantrayana. Setiap saat, di Keraton Pakuan dimeriahkan oleh pesta pora. Makan enak sambil minum-minum air memabukan sebagai penyedap makanan, untuk mengawali upacara spiritual Tantrayana. Tidak ada ilmu yang disukainya, kecuali perihal makanan lezat yang sesuai dengan kekayaannya.

Bagi Sultan Maolana Hasanuddin, sebagai cicit Sri Baduga Maharaja, sebagai pewaris tahta Kerajaan Pajajaran, melihat keberadaan kota Pakuan seperti itu, merasa tidak berkenan. Pada tahun 1567 Masehi, Panembahan Maolana Hasanuddin mengadakan serangan besar-besaran ke jantung ibukota Pakuan. Prabu Nilakendra tewas dalam pengungsian.

Syarif Hidayatullah Susuhunan Jati Cirebon (ayahanda Panembahan Maolana Hasanuddin) wafat pada tanggal 19 September 1568 Masehi. Untuk menggantikan Syarif Hidayatullah di Keraton Pakungwati Cirebon, terjadi kemelut, disebabkan anak dan cucunya sebagai pewaris tahta telah meninggal mendahuluinya. Akhirnya, Senopati Demak Fadillah Khan, diangkat menjadi Sultan ke-3 Pakungwati Cirebon.

Panembahan Maolana Hasanuddin, tentunya merasa tidak berkenan. Sebab Fadillah Khan orang Samudra Pasai yang juga warga Kerajaan Demak. Kekerabatannya dengan Pakungwati Cirebon, hanya disebabkan sebagai menantu Syarif Hidayatullah. Sesungguhnya, Panembahan Maolana Hasanuddin lebih berhak atas tahta Pakungwati Cirebon. Oleh sebab itu, Panembahan Maolana Hasanuddin memproklamirkan negerinya, sebagai Wahanten Mahardhika (Banten Merdeka), tidak lagi menjadi bawahan Pakungwati Cirebon. Ia sendiri menyatakan sebagai Sultan Kerajaan Islam Surasowan Wahanten yang pertama.

Sultan Maolana Hasanuddin wafat pada tahun 1570 Masehi dalam usia 92 tahun. Digantikan oleh puteranya, Sultan Maolana Yusuf. Pada saat yang sama, Fadillah Khan wafat, digantikan oleh Panembahan Ratu, sebagai penguasa ke-4 Pakungwati Cirebon. Menurut catatan Sutjipto, Halwani Michrob, Pane, Uka Tjandrasasmita, Hoesein Djajadiningrat: Pada masa pemerintahan Sultan Maolana Yusuf, Kerajaan Islam Surasowan Wahanten (Banten), berkembang pesat. Strategi pembangunan lebih dititikberatkan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan dan pertanian.

Sedangkan penguasa di Kerajaan (Sunda) Pajajaran sudah beralih ke tangan Prabu Ragamulya Suryakancana (1567-1579 Masehi). Raja terakhir ini sudah tidak tinggal di kota Pakuan (Bogor). Ia memindahkan ibukota pemerintahannya ke wilayah gunung Pulasari Pandeglang. Ia menjadi rajaresi tanpa mahkota, berfungsi sebagai raja kecil, hanya bergelar Pucuk Umun Pulasari.

Setelah 9 tahun menata negerinya, Sultan Maolana Yusuf bersama pasukan Surasowan Wahanten (Banten), menggempur jantung ibukota Pakuan (Bogor). Tapi penghuni kota Pakuan sudah menyingkir dan mengungsi. Sultan Maolana Yusuf hanya memboyong Watugilang sebagai lambang penobatan raja-raja Pajajaran.

Serangan dilanjutkan ke wilayah pertahanan terakhir sisa laskar Pajajaran di lereng gunung Pulasari Pandeglang. Dalam pertempuran yang tidak berimbang, Prabu Ragamulya Suryakancana beserta pengikutnya yang setia, semua tewas binasa.

Kerajaan (Sunda) Pajajaran lenyap dari muka bumi pada tanggal 11 bagian terang bulan Wesaka tahun 1501 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Rabi’ul Awal 987 Hijriyah, atau tanggal 8 Mei 1579 Masehi.

Kesimpulan. Peristiwa penaklukan Kerajaan Sunda Pajajaran, oleh Sultan Maolana Hasanuddin maupun oleh Sultan Maolana Yusuf, tidak didasari oleh “arogansi” penyebaran agama Islam. Sultan Maolana Hasanuddin ataupun Sultan Maolana Yusuf, sama-sama memiliki terah dan pewaris tahta Kesultanan Islam Pakungwati Cirebon, sekaligus pewaris tahta Kerajaan Pajajaran.

Catatan terakhir. Menurut hasil penelitian antropologis, etnis Sunda Wiwitan di Mandala Kanekes (Baduy?!), ternyata bukan pelarian dari kota Pakuan, juga bukan pelarian dari gunung Pulasari, bukan pelarian dari Kerajaan Pajajaran. Hanya karena Kebesaran dan Kemurahan Allah Yang Maha Kuasa, mereka sudah ada sebelum kerajaan-kerajaan di bumi Wahanten ini berdiri. Sehingga di dalam diskusi Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS), tentang “Baduy” di Gedung Merdeka Bandung, Haji Usep Romli berpendapat, “Kalau begitu, orang Baduy itu sudah Islami sebelum Islam Nabi Muhammad SAW disebarkan”. Wallohualam bisshawab!


7 komentar:

Anonim mengatakan...

Izinkanlah saya menulis / menebar sejumlah doa, semoga Allaah SWT mengabulkan, antara lain memberi kaum Muslim tempat yang mulia diakhirat (khususnya Maulana Hasanuddin). Aamiin yaa rabbal ‘alamiin.

Asyhaduu anlaa ilaaha illallaah wa asyhaduu anna muhammadar rasuulullaah.

A’udzubillaahiminasysyaithaanirrajiim

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin,
Arrahmaanirrahiim
Maaliki yaumiddiin,
Iyyaka na’budu wa iyyaaka nasta’iin,
Ihdinashirratal mustaqiim,
Shiratalladzina an’amta alaihim ghairil maghduubi ‘alaihim
waladhaaliin

Aamiin

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, hamdan yuwaafi ni’amahu, wa yukafi mazidahu, ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi lii jalaali wajhika, wa ‘azhiimi sulthaanika.

Allaahumma shali wa sallim wa barik ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ajma’iin.

Allaahumma shali wa sallim wa barik ‘alaa Sayyidina wa Maulaana Muhammad wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi ‘adada in’aamillaahi wa ifdhaalih.

Allaahumma innaa nas’aluka salaamatan fiddiini waddun-yaa wal akhirati wa ’aafiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wabarakatan firrizqi wa taubatan qablal mauti, wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal maut. Allahuma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minannaari wal ‘afwa ‘indal hisaab.

Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu keselamatan dalam agama, dunia, akhirat, kesejahteraan/kesehatan jasmani, bertambah ilmu pengetahuan, rezeki yang berkat, diterima taubat sebelum mati, dapat rahmat ketika mati dan dapat ampunan setelah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami pada waktu sekarat dan selamatkanlah kami dari api neraka serta kami mohon kemaafan ketika dihisab.

Allaahumma inna nas aluka husnul khaatimah wa na’uudzubika min suu ul khaatimah.

Ya Allaah, sesungguhnya kami memohon pada-Mu akhir yang baik dan berlindung dari akhir yang buruk.

Allaahuma inna nas’aluka ridhaka waljannata wana’uudzubika min shakhkhatika wannaar.

Ya Allaah, sesungguhnya kami mohon keridhaan-Mu dan sorga, kami berlindung kepada-Mu dari kemurkaan-Mu dan siksa neraka.

Rabbana hablana min azwaajina, wa dzurriyyatina qurrata a’yuniw, waj’alna lil muttaqiina imaamaa.

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

-------- (doa khusus untuk Maulana Hasanuddin, kasih sayang Allaah semoga selalu tercurah pada beliau).

ALLAAHUMMAGHFIRLAHU WARHAMHU WA 'AFIHI WA'FU 'ANHU.

ALLAHUMMA LAA TAHRIMNA AJRAHU WA LAA TAFTINNA BA'DAHU WAGHFIRLANA WALAHU.

-----------

Rabbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa ‘adzaabannaar wa adkhilnal jannata ma’al abraar.

Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat, dan hindarkanlah kami dari siksaan neraka serta masukkanlah kami ke surga bersama orang-orang baik.

Rabbanaa taqabbal minna innaka antassamii’ul aliimu wa tub’alainaa innaka antattawwaaburrahiim. Washshalallaahu ‘alaa sayyidina wa nabiyyina wa maulaanaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa ummatihi wa baraka wassalaam.

Tuhan kami, perkenankanlah do’a-do’a kami, karena sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat dan Maha Penyayang. Shalawat, salam dan berkah semoga dilimpahkan kepada junjungan dan pemimpin kami Muhammad s.a.w, atas keluarganya, sahabatnya dan umatnya semuanya.

HASBUNALLAAH WANI’MAL WAKIIL NI’MAL MAULA WANI’MAN NASHIIR.

Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Subhana rabbika rabbil ‘izzati, ‘amma yasifuuna wa salamun ‘alal anbiyaa-i wal mursaliin, walhamdulillahirabbil ‘alamiin.

Aamiin yaa rabbal ‘aalamiin.Indra Ganie - Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Banten.

SULAIMAN DJAYA mengatakan...

Amin!

tulus Mulia mengatakan...

Pnjajah2+pakr2nya itu org2 trlatih,crdas,didanai bsar,di 'doktrin',disumpah setia oleh n kpd pmrintahn2 pnjajah. Dlm kurun wkt yg sangat lama brcokol di nusantara sudah 'mnrjunkn' ratusan pakr2nya dr brbagai disiplin ilmu,trmasuk ahli ilmu agama, tntunya smua itu bukn utk mngungkpkn smua dgn jujur adanya tntang bukti2 n sjarah sbnrnya bangsa yg dijajah. Klopun mereka sdikit jujur namun dibalik tu adalah pancingan agar bangsa nusantara,indonesia mmprcayai sbagian bsar kbohongannya. Mereka trbiasa mngalih kburkn,mmbawa tinggalkn, mngganti tukrkn,mnghpus palsukn braneka mcm bntuk bukti2 fisik n sjarah aslinya. Makanya slalu saja ada beda pndapat,prdbatan,bahkn brujung kpd saling mnghina antar agama,suku,golongan,dsb di antara ssama anak2 bangsa, itu salah 1 target pnjajah2. Hati2,eling lan waspada slalu.

BELAJAR BAHASA mengatakan...

Kerajaan Pakuan Pajajaran beralih kerajaan Banten

Bpk radi mengatakan...

Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI

Bpk radi mengatakan...

Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI

Bpk radi mengatakan...

Buat saudara punya permasalahan ekonomi: hub aki santoro,karna saya sudah membuktikan bantuan aki santoro yang berminat,hub aki santoro di nomor 0823 1294 9955, atau KLIK DI SINI