Khutbah Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhah di Hari Idul Fitri


Segala puji kepunyaan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Ada pun orang-orang kafir, mereka berpaling dari Tuhannya. Kami  tidak mensyirikkanNya dengan sesuatu apapun dan kami tidak mengambil selain dariNya sebagai pemimpin. Segala puji untukNya. Dia menguasai apa-apa yang berada di langit dan di bumi dan bagiNya pula segala pujian di akhirat. Dia yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengatahui.

Segala puji milik Allah yang menahan langit dari jatuh menimpa bumi, kecuali dengan izinNya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadap manusia.  Ya Allah, kasihanilah kami dengan rahmatMu dan liputilah kami dengan ampunanMu. Sesungguhnya Engkau Maha Tinggi lagi Maha Besar. Segala puji untukNya, yang tidak ada sesuatu pun yang dikecewakan dari rahmatNya. Tiada yang tidak mendapatkan nikmatNya, tiada yang dikecewakan dari rahmatNya, tiada yang boleh  takabbur dari beribadat kepadaNya.

Dengan kalimah-Nya langit tujuh berdiri, dengan kalimahNya bumi terbentang luas, tenang dan diam, dengan kalimah-Nya gunung-gunung yang besar dan mantap berdiri kukuh dan dengan kalimah-Nya angin bertiup, dengan kalimah-Nya awan-awan berarak di angkasa, dengan kalimah-Nya lautan berada di tempatnya. Dialah Tuhan pemilik kalimah-kalimah itu. Dialah yang Maha Penakluk, di mana semua orang mulia dan hina tunduk di hadapan-Nya. Di hadapan-Nya setiap yang berasa megah diri (mutakabbir) menjadi kecil. Semua isi alam semesta tunduk di hadapan-Nya sama ada secara sukarela ataupun terpaksa.

Kami memuji-Nya sebagaimana Dia memuji diri-Nya dan sebagaimana layaknya Dia mendapatkan pujian. Kami meminta pertolongan kepadaNya, meminta ampun dari-Nya. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dialah Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Dia mengetahui apa yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Dia mengetahui apa yang ada di lautan dan apa yang tersimpan oleh kegelapan. Tiada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan-Nya. Tiada sehelai daun pun yang jatuh dari pohon dan tiada sebutir buah pun yang jatuh dalam kegelapan kecuali Dia mengetahuinya.

Tiada Tuhan selain Dia. Tiada apa sesuatu yang kering atau basah kecuali semuanya termaktub di dalam kitab yang nyata (Kitabul Mubin). Dia Maha Mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Dia mengetahui di mana mereka berjalan dan ke mana mereka kembali. Kami meminta bimbingan kepada Allah dengan bimbingan-Nya. Kami bersaksi bahawa Muhammad SAW adalah hamba-Nya, Nabi-Nya dan Rasul-Nya untuk semua makhluk-Nya dan orang yang dipercayai-Nya atau wahyu-Nya. Telah dia sampaikan risalah Tuhannya. Dia berjuang di dalam agama Allah, terhadap mereka yang bersikap berdiam diri ataupun yang berpaling dari Allah. Dia telah menyembah Allah sehingga keyakinan datang kepadanya. Salam sejahtera untuknya dan ahli keluarganya.

Aku berwasiat kepada kamu, agar bertaqwa kepada Allah yang nikmat-Nya senantiasa bercucuran, rahmat-Nya tidak pernah berakhir, hamba-hamba-Nya tidak pernah luput dari memerlukan-Nya. Nikmat-nikmatnya tidak akan pernah terbalas dengan amal-amal yang diperintahkan-Nya dalam bertaqwa, yang diperintahkanNya untuk berzuhud di dunia dan dilarang-Nya dari kemaksiatan kepadaNya.  

Semua itu tidak akan dapat membalas nikmat-nikmatNya. Dialah Allah Maha Mulia dengan kekekalanNya dan menghinakan hamba-hambaNya dengan maut dan fana. Mati adalah akhir daripada makhluk dan jalannya alam semesta. Ia merupakan suatu kepastian dari makhluk-makhluk yang ada. Orang-orang yang lari darinya tidak akan mampu terlepas dari maut. Ketika maut tiba maka ahli-ahli nafsu akan terbelenggu. Ia akan menghancurkan segala kelezatan, dan akan menghapuskan semua nikmat, memutuskan setiap kemegahan. Dunia adalah suatu alam yang telah ditentukan oleh Allah sebagai tempat fana dan penghuninya akan pergi, kebanyakan dari penghuni dunia berhasrat untuk kekal di dalamnya dan mengagungkan kewujudannya. Dunia adalah manis dan hijau, telah dicepatkan kepadanya orang yang mengejarnya, dikacaukan hati mereka yang memandangnya, orang kayanya menindas yang lemah dan yang tertindas benci kepadanya. Maka tinggalkanlah dia dengan cara yang terbaik dari apa yang ada di sisi kalian. Janganlah mengejarnya lebih dari yang sewajarnya. Jangan menuntut lebih dari keperluan. Terimalah dengan rela sedikit darinya dan janganlah berlebihan memandang apa yang telah diberikan kepada orang-orang yang kaya di dalamnya. Pandanglah kecil dunia ini dan jangan diagungkan. Tanamkan kebencian di dalam diri kalian pada dunia ini, dan hindari dari menikmatinya, lalai dan bersenang-senang  karena semua itu akan melupakan dan memperdayakan kalian. Ketahuilah bahwa dunia ini semakin menolak, menjauh, dan meninggalkan, sementara akhirat semakin hampir. Ketahuilah bahwa hari ini kalian diuji dan esok kalian ditentukan. Pada mulanya (menyangka dapat) ke surga dan akhirnya masuk ke neraka.

Apakah ada orang yang akan bertaubat dari kesalahan-kesalahannya sebelum menemui ajalnya? Apakah ada orang yang akan menyiapkan dirinya sebelum tiba hari bencana, dan fakirnya?

Semoga Allah menjadikan kita dari golongan orang-orang yang takut kepadaNya dan mengharapkan pahalaNya. Ketahuilah bahwa hari ini adalah hari yang Allah jadikan Ied untuk kalian, dan menjadikan kalian layak sebagai orang yang menerimanya. Maka ingatlah kepada Allah, kelak Dia akan mengingati kalian. Bermohonlah kepadaNya, kelak ia akan menerimanya. Tunaikan zakat fitrah kalian karena ia adalah sunnah Nabi dan fadhilah yang wajib dari Tuhan kalian. Setiap orang hendaklah menunaikan untuk dirinya dan keluarganya, lelaki dan perempuan, kecil, besar, merdeka, hamba sebanyak satu so'an dari gandum, kurma atau tepung.

Taatilah Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkanNya pada kalian, seperti sholat, zakat, haji, puasa Ramadan, amar ma'aruf dan nahi munkar, berlaku baik pada perempuan dan hamba-hamba sahaya. Taatilah kepada Allah dengan menjauhi segala laranganNya seperti menuduh wanita berbuat jahat, melakukan kemunkaran, minum khamar, menipu timbangan, bersaksi palsu dan lari dari medan perang. Semoga Allah menjaga kita semua. Hendaklah kalian bertaqwa kepada Allah yang telah menjadikan akhirat lebih baik daripada dunia ini. Sesungguhnya ucapan yang paling baik dan nasihat yang paling berkesan untuk orang-orang yang taqwa adalah Kitab Allah  Al-Aziz Al-Hakim.

Tidak ada komentar: